FOGLIATI, MARTINA

FOGLIATI, MARTINA  

AE Metrologia applicata e ingegneria  

Mostra records
Risultati 1 - 2 di 2 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Citazione Data di pubblicazione Autori File
Corrigendum: Refractive index gas thermometry between 13.8 K and 161.4 K (2021 Metrologia 58 025008) / Madonna Ripa, D; Imbraguglio, D; Gaiser, C; Steur, P P M; Giraudi, D; Fogliati, M; Bertinetti, M; Lopardo, G; Dematteis, R; Gavioso, R M. - In: METROLOGIA. - ISSN 0026-1394. - 58:6(2021), p. 069501. [10.1088/1681-7575/ac2d9e] 2021 Madonna Ripa, DImbraguglio, DSteur, P P MGiraudi, DFogliati, MBertinetti, MLopardo, GDematteis, RGavioso, R M + Ripa_2021_Metrologia_58_069501.pdf
Refractive index gas thermometry between 13.8 K and 161.4 K / Madonna Ripa, D; Imbraguglio, D; Gaiser, C; Steur, P P M; Giraudi, D; Fogliati, M; Bertinetti, M; Lopardo, G; Dematteis, R; Gavioso, R M. - In: METROLOGIA. - ISSN 0026-1394. - 58:2(2021), p. 025008. [10.1088/1681-7575/abe249] 2021 Madonna Ripa, DImbraguglio, DSteur, P P MGiraudi, DFogliati, MBertinetti, MLopardo, GDematteis, RGavioso, R M + DMR_2021_Metrologia_58_025008.pdf